Utbildning

DKNS Datakonsult Nils Sjölund HB

 

  • Nästan alla ADB-Arkitekturs ’Client-Server Training’ ( en eller två dagar varje vår och höst ) ( Microsoft SQL Server, VB, Client-server-teknik, VBA, Windows DNA, Windows .NET ) 1995 – 2002.
  • FTP VS-Live utvecklarkonferens om Visual Studio .NET 2002.
  • September 2000 API för OLAP-klienten Knosys ProClarity i Holland, en vecka.
  • Microsoft MCP ( Access ) (1995).
  • Diverse kurser i objektorienterad utveckling, SQL Server, MDX mm mm.
  • Civilingenjör Väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola, 1964.

 

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse